kupeta

 
VšĮ „Kupeta“ – tai pagal LR viešųjų įstaigų įstatymą įsteigtas pelno nesiekiantis riboto civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą.

 

VšĮ „Kupeta“ vienija žmones, siekiančius vykdyti visuomenei naudingą veiklą Lietuvos istorijos pažinimo,  kaimo, vandens ir kitokio turizmo Lietuvoje propagavimo srityje, jaunimo prasmingo laisvalaikio organizavimo  bei pramogų srityje.

„Džiaugsmas, kurį mes teikiame kitiems, yra žavus tuo, kad užuot nublankęs, kaip kiekvienas kitas atspindys, sugrįžta į mus, dar labiau spindėdamas“ (V. Hugo)


ĮSTAIGOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VEIKLOS SRITYS:
- turiningo laivalaikio bei pramogų propagavimas, plečiant turiningo laisvalaikio pasiūlą, laisvalaikio organizavimas, suteikiant jam ugdomąjį turinį;
- sudaryti įvairias ir patrauklias galimybes vaikams , jaunimui ir suaugusiems aktyviai ir įdomiai praleisti laisvalaikį, pasirenkant taurias pramogas; formuoti pramogų kultūrą;
- aktyvaus turizmo propagavimas visuomenėje, o ypatingai jaunimo tarpe;
- Lietuvos istorinių vietų pažinimo propagavimas;
- kultūrinių - sportinių renginių (švenčių, parodų, varžybų, varžytuvių, konkursų, festivalių susitikimų, diskusijų, debatų, seminarų, konferencijų, vasaros poilsio stovyklų) organizavimas;
- ugdyti sveikos gyvensenos poreikį, gerinti svaikatą, lavinti fizinį kūno grožį;
- tarpkultūrinio pažinimo ugdymas. Ugdyti pagarbą ir toleranciją tautinėms mažumoms, demokratinį požiūrį į įsitikimų, gyvenimo būdų, pasaulėžiūrų įvairovę;
- jaunimo saviraiškos ugdymas, polinkių plėtotė ir jaunimo socializacija;
- ugdyti jaunąją kartą kaip savarankiškas, kūrybingas asmenybes, atsakingus piliečius, tautos kultūros perėmėjus ir tęsėjus.


Mieli „Kupeta“ bičiuliai,   

Nuoširdžiai dėkojame visiems, skyrusiems pernai 2 procentus savo pajamų mokesčio VšĮ “Kupeta” vykdomai veiklai remti. Jūsų parama - didelė paskata mums tęsti pradėtą veiklą ir neabejotinas indėlis į taurios visuomenės stiprinimą.

Šiais metais taip pat kviečiame Jus paremti „Kupeta“ veiklą, paskiriant 2 procentus nuo 2010 m. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymą nuolatinis Lietuvos gyventojas, pasibaigus kalendoriniams metams, per praeitus metus sumokėto pajamų mokesčio 2 % gali skirti paramai ar labdarai. „Kupeta“ yra organizacija, turinti teisę gauti tokią paramą.
Parama iš gyventojų pajamų mokesčio teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 1 d. Prašymas yra nustatytos formos FR0512. Jo pateikimo būdai šie:

- elektroninis (internetinės bankininkystės vartotojams itin paprasta prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos, ja naudotis taip pat gali sudarę sutartis savo apskrities mokesčių inspekcijos skyriuose; prisijungus prie sistemos prašymas FR0512 užpildomas ir pateikiamas internetu);
- popierinis (prašymo FR0512 forma užpildoma ranka, dedamas į voką, o ant užklijuotos voko linijos pasirašoma, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko nepažeidus parašo vientisumo. Prašymas arba įteikiamas apskrities mokesčio inspekcijai, arba išsiunčiamas paštu, arba pateikiamas per darbovietės buhalteriją)

Jei Jūs pildote praėjusių metų pajamų deklaraciją, tai šis prašymas turi būti pateiktas kartu su deklaracija iki gegužės 1d. Jei minėtos deklaracijos pateikti neprivalote, galite pateikti tik prašymą (tokiu atveju turite teisę prašymą pateikti per savo darbovietės buhalteriją).

Pusiau užpildytas PRAŠYMAS FR0512, norintiems paremti „Kupeta“, įkeltas čia >>>. Prašome užpildyti tik likusius laukelius.

1 laukelyje - asmens kodas;

2 laukelyje - vardas, pavardė;

3 laukelyje - gyvenamosios vietos adresas šia tvarka: miestas, gatvė, namo, buto numeris;

4 laukelyje - telefono kodas ir numeris;

5 laukelyje - elektroninio pašto adresas (jei turite);

7 laukelyje - prašymo pildymo data (metai, mėnuo, diena);

8 laukelyje pažymima "X" ženklu pirminė forma, jeigu prašymas pateikiamas pirmą kartą, "X" ženklu pažymima patikslinta forma, jeigu pateikiamas patikslintas prašymas;

13 ir 14 laukelių pildyti nereikia;

16 laukelyje nurodykite, kokią galimos paramos dalį skiriate: 1 ar 2 procentus. (Jeigu nurodote vieną paramos gavėją - 2 proc., jei du gavėjus - po 1 proc.)

Dėkojame Jums už paramą!


Taip pat prie mūsų veiklos plėtros galite prisidėti Paramą pervesdami tiesiogiai į sąskaitą (mokėjimo paskirtyje įrašydami žodį „parama“):

Viešosios įstaigos „Kupeta“ rekvizitai:
Juridinio asmens kodas – 302488117
Adresas:  Įsruties g. 10-33,  LT-06219 Vilnius
Tel. (8~652) 35314, el. paštas: info@kupeta.lt
Atsiskaitomoji sąskaita - Nr. LT232140030002104133
Nordea Bank Lietuva, banko kodas 21400
Viešoji įstaiga "Kupeta"
Įstaigos kodas 302488117
Įsruties g. 10-33  LT-06219 Vilnius
Tel. (8~652) 35314
El. paštas: info@kupeta.lt
www.Kupeta.lt
Atsiskaitomoji sąskaita - Nr. LT232140030002104133
Nordea Bank Lietuva, banko kodas 21400


foto